Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị bắt

Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường. Ảnh: Bộ Công an
Lên top