Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa có đơn đề nghị "không triệu tập đại diện Cục C50"

Ông Nguyễn Thanh Hóa
Ông Nguyễn Thanh Hóa
Ông Nguyễn Thanh Hóa