Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa có đơn đề nghị "không triệu tập đại diện Cục C50"

Ông Nguyễn Thanh Hóa
Ông Nguyễn Thanh Hóa
Ông Nguyễn Thanh Hóa
Lên top