Cựu sếp PVOil lĩnh án vì nhận lãi ngoài của Oceanbank

Nhiều người, trong đó có 2 cựu sếp PVOil vướng lao lý khi nhận lãi ngoài từ Oceanbank. Ảnh: V.Dũng.
Nhiều người, trong đó có 2 cựu sếp PVOil vướng lao lý khi nhận lãi ngoài từ Oceanbank. Ảnh: V.Dũng.
Nhiều người, trong đó có 2 cựu sếp PVOil vướng lao lý khi nhận lãi ngoài từ Oceanbank. Ảnh: V.Dũng.
Lên top