Cựu sếp ngân hàng DAB gây thất thoát hơn 9.600 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa liên quan đến việc chỉ đạo thu khống khoản 200 tỉ đồng Phan Văn Anh Vũ (cựu tổng giám đốc công ty Bắc Nam 79).
Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa liên quan đến việc chỉ đạo thu khống khoản 200 tỉ đồng Phan Văn Anh Vũ (cựu tổng giám đốc công ty Bắc Nam 79).
Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa liên quan đến việc chỉ đạo thu khống khoản 200 tỉ đồng Phan Văn Anh Vũ (cựu tổng giám đốc công ty Bắc Nam 79).
Lên top