Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Trần Thanh Quang khai gì tại tòa?

Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Trần Thanh Quang có mặt tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.
Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Trần Thanh Quang có mặt tại tòa. Ảnh chụp qua màn hình tivi.