Cựu Phó chủ tịch TPHCM bị đề nghị truy tố

Cựu phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh - Nguyễn Thành Tài. Ảnh cơ quan công an.
Cựu phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh - Nguyễn Thành Tài. Ảnh cơ quan công an.
Cựu phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh - Nguyễn Thành Tài. Ảnh cơ quan công an.
Lên top