Cựu PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội liên quan gói thầu nào của Nhật Cường?

Bị can Nguyễn Tiến Học - Ảnh: CA cung cấp
Bị can Nguyễn Tiến Học - Ảnh: CA cung cấp
Bị can Nguyễn Tiến Học - Ảnh: CA cung cấp
Lên top