Cựu nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng bằng thủ đoạn tinh vi

Bị cáo Mai tại tòa.
Bị cáo Mai tại tòa.