Cựu nhân viên Liên Kết Việt hưởng lợi tiền tỉ/tháng, được tặng nhà

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường - nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt, thường xuyên thuyết trình trước hàng nghìn khách hàng, song ra toà từ đầu đến cuối đều ấp úng. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Nguyễn Xuân Trường - nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt, thường xuyên thuyết trình trước hàng nghìn khách hàng, song ra toà từ đầu đến cuối đều ấp úng. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Nguyễn Xuân Trường - nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt, thường xuyên thuyết trình trước hàng nghìn khách hàng, song ra toà từ đầu đến cuối đều ấp úng. Ảnh: V.Dũng
Lên top