Cựu Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội từng vướng án tù

Cựu giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội - Phạm Văn Thắng (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Bộ Công an.
Cựu giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội - Phạm Văn Thắng (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Bộ Công an.
Cựu giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội - Phạm Văn Thắng (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Bộ Công an.
Lên top