Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Lê Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: MT
Đối tượng Nguyễn Lê Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: MT
Đối tượng Nguyễn Lê Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: MT
Lên top