Cựu Giám đốc ngân hàng lấy 25 tỷ đồng nhưng vẫn chối... không nhận hối lộ

Nguyễn Thị Hoàng Oanh nhận 25 tỷ đồng nhưng chối mình không nhận hối lộ... Ảnh: Phan Hồng
Nguyễn Thị Hoàng Oanh nhận 25 tỷ đồng nhưng chối mình không nhận hối lộ... Ảnh: Phan Hồng