Cựu Giám đốc CDC Hà Nội trình bày hàng loạt lý do xin giảm án tại toà

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội - Nguyễn Nhật Cảm tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: V.Dũng
Lên top