Cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm sắp hầu tòa

Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm CDC TP Hà Nội. Ảnh: CACC
Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm CDC TP Hà Nội. Ảnh: CACC
Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm CDC TP Hà Nội. Ảnh: CACC
Lên top