Cựu Giám đốc CDC Hà Nội được nhiều người xin giảm nhẹ hình phạt

Các bị cáo trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại CDC Hà Nội. Ảnh: V.Dũng
Các bị cáo trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại CDC Hà Nội. Ảnh: V.Dũng
Các bị cáo trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại CDC Hà Nội. Ảnh: V.Dũng
Lên top