Cựu Giám đốc CDC Hà Nội được hứa chia 15% khi mua máy xét nghiệm COVID-19

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị cáo buộc có vụ lợi trong việc mua, nâng khống giá thiết bị y tế, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị cáo buộc có vụ lợi trong việc mua, nâng khống giá thiết bị y tế, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội bị cáo buộc có vụ lợi trong việc mua, nâng khống giá thiết bị y tế, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐO.
Lên top