Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hưởng lợi bao nhiêu từ mua thiết bị?

Từ trái qua: Ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Trịnh Thị Thuận. Ảnh: Bộ Công an
Từ trái qua: Ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Trịnh Thị Thuận. Ảnh: Bộ Công an
Từ trái qua: Ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Trịnh Thị Thuận. Ảnh: Bộ Công an
Lên top