Cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương đồng nhận bản án 10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa.
Lên top