Cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Bị can Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng Cục Quản lý thị trường. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng Cục Quản lý thị trường. Ảnh: Bộ Công an
Bị can Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng Cục Quản lý thị trường. Ảnh: Bộ Công an
Lên top