Cựu cửa hàng trưởng lĩnh 12 năm tù vì chiếm đoạt gần 850 triệu

Chiếm đoạt gần 850 triệu đồng, Hoàng Thị Bình đã phải trả giá bằng án tù 12 năm. Ảnh: V.D
Chiếm đoạt gần 850 triệu đồng, Hoàng Thị Bình đã phải trả giá bằng án tù 12 năm. Ảnh: V.D
Chiếm đoạt gần 850 triệu đồng, Hoàng Thị Bình đã phải trả giá bằng án tù 12 năm. Ảnh: V.D
Lên top