Cựu công an làm giả giấy tờ ngành để lừa đảo

Nguyễn Thành Đạt dùng giấy chứng minh nhân dân ngành để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Thành Đạt dùng giấy chứng minh nhân dân ngành để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Nguyễn Thành Đạt dùng giấy chứng minh nhân dân ngành để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Lên top