Cựu chủ tịch Vinashin bị tăng 3 năm tù

Các bị cáo Chính, Sự, Tuyến và Sơn tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo Chính, Sự, Tuyến và Sơn tại phiên tòa phúc thẩm.
Các bị cáo Chính, Sự, Tuyến và Sơn tại phiên tòa phúc thẩm.
Lên top