Cựu chủ tịch Vinashin bị đề nghị tăng án

Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội ngoài đề nghị tăng án với các bị cáo còn đề nghị tịch thu sung công quỹ số tiền 105 tỉ đồng.
Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội ngoài đề nghị tăng án với các bị cáo còn đề nghị tịch thu sung công quỹ số tiền 105 tỉ đồng.
Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội ngoài đề nghị tăng án với các bị cáo còn đề nghị tịch thu sung công quỹ số tiền 105 tỉ đồng.
Lên top