Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm hầu toà

An ninh trước cửa phòng xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: V.Dũng.
An ninh trước cửa phòng xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: V.Dũng.
An ninh trước cửa phòng xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: V.Dũng.
Lên top