Cựu Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân bị kiến nghị xử lý hành chính

Cựu Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân. Ảnh: LĐO.
Cựu Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân. Ảnh: LĐO.
Cựu Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân. Ảnh: LĐO.
Lên top