Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục phải hầu tòa

Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm (áo tối màu) trong phiên tòa sơ thẩm tháng 3.2017.
Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm (áo tối màu) trong phiên tòa sơ thẩm tháng 3.2017.
Cựu chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm (áo tối màu) trong phiên tòa sơ thẩm tháng 3.2017.
Lên top