Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt Lê Xuân Giang bị tuyên phạt tù chung thân

Cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt Lê Xuân Giang và đồng phạm khi nghe toà tuyên án. Ảnh: V.Dũng
Cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt Lê Xuân Giang và đồng phạm khi nghe toà tuyên án. Ảnh: V.Dũng
Cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt Lê Xuân Giang và đồng phạm khi nghe toà tuyên án. Ảnh: V.Dũng
Lên top