Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt bị đề nghị mức án tù chung thân

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (đứng đầu) khi nghe đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị mức án. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (đứng đầu) khi nghe đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị mức án. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang (đứng đầu) khi nghe đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị mức án. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top