Cựu Chủ tịch HĐQT PVC Kinh Bắc hầu tòa: "Tôi sai vì không đọc kỹ hợp đồng"

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Lên top