Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lại bị khởi tố

Cựu Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố. Ảnh PV
Cựu Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố. Ảnh PV
Cựu Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố. Ảnh PV
Lên top