Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kháng cáo

Bị cáo Văn Hữu Chiến - cựu Chủ tịch Đà Nẵng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TTXVN.
Bị cáo Văn Hữu Chiến - cựu Chủ tịch Đà Nẵng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TTXVN.
Bị cáo Văn Hữu Chiến - cựu Chủ tịch Đà Nẵng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TTXVN.
Lên top