Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khai ký các quyết định chỉ theo thủ tục

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến tại tòa.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến tại tòa.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến tại tòa.
Lên top