Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khai ký các quyết định chỉ theo thủ tục

Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến tại tòa.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến tại tòa.
Cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến tại tòa.
Lên top