Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Cựu chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến: Biết vậy không làm phó chủ tịch

Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đứng) trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đứng) trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đứng) trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top