Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị đề nghị mức hình phạt 25-27 năm

Cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh tại phiên tòa.
Cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh tại phiên tòa.
Cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh tại phiên tòa.
Lên top