Cựu Chủ tịch AVG đã khắc phục các khoản nào để xin giảm nhẹ hình phạt?

Có khoảng hơn 40 luật sư tham gia tố tụng tại phiên sơ thẩm vụ án mua cổ phần AVG.
Có khoảng hơn 40 luật sư tham gia tố tụng tại phiên sơ thẩm vụ án mua cổ phần AVG.
Có khoảng hơn 40 luật sư tham gia tố tụng tại phiên sơ thẩm vụ án mua cổ phần AVG.
Lên top