Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ung thư, được đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh cơ quan công an.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh cơ quan công an.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh cơ quan công an.
Lên top