Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tự bào chữa cho mình như thế nào?

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại tòa. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại tòa. Ảnh: C.Hùng.
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng tại tòa. Ảnh: C.Hùng.
Lên top