Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói lời sau cùng tại toà

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói lời sau cùng. Ảnh chụp qua màn hình.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói lời sau cùng. Ảnh chụp qua màn hình.
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói lời sau cùng. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top