Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Khu đất vàng liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Bảo Chương
Khu đất vàng liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Bảo Chương
Khu đất vàng liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Bảo Chương
Lên top