Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được dìu đến toà

Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được dìu vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng
Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được dìu vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng
Cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được dìu vào phòng xét xử. Ảnh: V.Dũng
Lên top