Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có vai trò chính trong vụ thất thoát 2.700 tỉ

Cựu Bộ trưởng Công thương - Vũ Huy Hoàng. Ảnh: LĐO.
Cựu Bộ trưởng Công thương - Vũ Huy Hoàng. Ảnh: LĐO.
Cựu Bộ trưởng Công thương - Vũ Huy Hoàng. Ảnh: LĐO.
Lên top