Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Sai phạm như nhát dao, vết chém

Bị cáo Trương Minh Tuấn.
Bị cáo Trương Minh Tuấn.
Bị cáo Trương Minh Tuấn.
Lên top