Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trình bày thêm nhiều lý do xin giảm án

Cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top