Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận sai, xin khắc phục hậu quả

Bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Lên top