Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Mong được sống để sớm về với gia đình

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm vụ án mua 95% cổ phần AVG.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm vụ án mua 95% cổ phần AVG.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm vụ án mua 95% cổ phần AVG.
Lên top