Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son không thừa nhận vai trò chủ mưu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị dẫn giải vào phòng xử sáng 17.12.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị dẫn giải vào phòng xử sáng 17.12.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị dẫn giải vào phòng xử sáng 17.12.
Lên top