Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son gửi đơn xin giảm nhẹ mức án tù chung thân

Các bị cáo trong vụ án sai phạm mua 95% cổ phần AVG.
Các bị cáo trong vụ án sai phạm mua 95% cổ phần AVG.
Các bị cáo trong vụ án sai phạm mua 95% cổ phần AVG.
Lên top