Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị mức hình phạt tử hình

Bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Lên top