Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị đề nghị giữ nguyên án tù chung thân

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù chung thân song bị đề nghị bác đơn. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù chung thân song bị đề nghị bác đơn. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù chung thân song bị đề nghị bác đơn. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top