Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ hầu toà ngày 7.1

Ông Vũ Huy Hoàng - Cựu Bộ trưởng Công thương. Ảnh: Cơ quan công an.
Ông Vũ Huy Hoàng - Cựu Bộ trưởng Công thương. Ảnh: Cơ quan công an.
Ông Vũ Huy Hoàng - Cựu Bộ trưởng Công thương. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top